Zdeněk Pechoušek Zdeněk Pechoušek

O mně

„Hudba je jediný životně důležitý orgán, který nelze operovat.“

Jsem profesionální houslista a zajímám se o vše, co se točí kolem hudby. Můj koncertní repertoár je sólový, kvartetní i orchestrální (komorní i symfonické orchestry, divadlo). Kromě klasické hudby se zabývám i žánrem lidovým, populárním, tanečním, moderním, atd.

Organizace hudebního doprovodu

Zorganizuji a zajistím hudební doprovod k vašim nejrůznějším akcím jako jsou:

• Rauty (kvartet, kvintet, větší komorní tělesa, orchestr, vše s variabilním repertoárem a časem produkce)
• Svatby (hudba k obřadu i k následné zábavě s různým obsazením a repertoárem sólové nástroje, kvartet, kvintet, větší komorní tělesa, orchestr)
• Koncerty (kvartet, kvintet, větší komorní tělesa, orchestr, koncert se sólistou – zpěv nebo hudební nástroj – i se sborem)
• Soukromé party

Na Vašich akcích může dle předběžné domluvy na přání zaznít skladba, která není součástí připraveného repertoáru. Za předem domluvený poplatek takovou skladbu upravím. Nezajišťuji však autorská práva a ohlašování skladby na OSA (Ochranný svaz autorů).

Nabídka hudebních těles

Pro vaše akce nabízím hudební tělesa s variabilním obsazením a zaměřením:

Metropol Quartet

Smyčcový kvartet hrající velmi široký repertoár upravených skladeb starých mistrů, přídavkové skladby, hity klasické, moderní i populární.

Prague Pop Strings

Kapela s variabilním obsazením cca 5–16 muzikantů dle potřeby a požadavku hrající široký upravený repertoár z oblasti klasiky, moderní i populární se zpěvem a bicí soupravou.

Lobkowicz Chamber Orchestra

Klasický komorní orchestr s obsazením ryze smyčcovým až po velké mozartovské s 12 dechovými nástroji a tympány hrající čistě klasický originální repertoár starých mistrů, klasické i moderní koncerty s atraktivními sólisty a symfonie.

Na přání zajistím i lidovou – folklorní hudbu (českou i cimbálovou kapelu) včetně atraktivních tanečníků v originálních krojích.

Aranžmá a instrumentace skladeb

Na přání a po předešlé domluvě upravím téměř libovolnou skladbu pro téměř libovolné obsazení. Pokud není taková skladba k poslechu na veřejné internetové síti, je potřebná vlastní nahrávka nejlépe doplněná notovým zápisem.

Skladba pak může zaznít na Vaší akci v rámci celé naší hudební produkce (na svatbě, rautu, koncertě atd.) nebo lze takovou skladbu objednat pro své využití. Poplatek za úpravu zohledňuje náročnost a délku úpravy a následné využití skladby.

hudební ukázka Pro upravené skladby nezajišťuji autorská práva ani ohlášení na OSA (Ochranný svaz autorů).

Výroba partitur a partů

ukázka not Vytvořím noty, partitury i party v profesionálním programu na PC z nejrůznějších rukopisů a jiných předloh i z hůře čitelných záznamů. Vytvořené noty mohu graficky přizpůsobit původnímu originálu nebo libovolně upravovat, měnit velikost a uspořádat na stránce přesně podle požadavku a přání. Noty lze doplnit libovolně texty a obrázky.

Kontakt

Na jakékoliv Vaše dotazy, nabídky a přání velmi rád odpovím.

Pište na zc.kesuohcep@liam nebo volejte 117 934 306 024+

Roku 2019 vytvořil Matěj Polášek

Icons made by Smashicons and Dimitry Miroliubov from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY